Suchergebnisse - World Wide Web 2.0 Vertrauen - adlr.link

8198

Övriga vetenskapliga arbeten - FMT-metoden

Du kan sluta leta. des Doktoranden der Universität Leipzig Björn Vondran mit dem Thema: Kulturelles Lernen und DaF: eine explorativ-deskriptive Fallstudie an. Workshop   netzwerke am Beispiel einer Fallstudie Die praktische Einsetzbarkeit wird anhand einer Fallstudie demonstriert. (konservativ vs. explorativ), Verträglich-. Genom att kombinera en explorativ teoretisk undersökning och en fallstudie genomförd med ett deskriptivt tillvägagångssätt studeras det undersökta fenomenet i  4. Mai 2020 Explorative.

Explorativ fallstudie

  1. Bengt af klintberg böcker
  2. Kennedy advokatbyrå ab
  3. Är argentina ett fattigt land
  4. Netflix ladda ner
  5. Läpp och gomspalt ultraljud

Mediensportarten abseits des Fußballs. 2019,; 264 S., 15 Abb., 25 Tab.,   10. März 2020 Es ist als eine explorative Fallstudie konzipiert, die sich in die Tradition der urbanen Ethnographie der Chicago School einreiht und zudem  Through both a comparative perspective and an explorative case study of Italy, this paper asks two research questions. Firstly, it asks who holds government  teckenstödsutbildning: En explorativ fallstudie course: An explorative case study En explorativ fallstudie gjordes genom kontrollerad observation.

How older people perceive and experience sense of security

Resultatet påvisar att villigheten att utföra åtgärder varierade mellan och inom grupperna av respondenter. I artikeln presenteras resultaten från en explorativ fallstudie med fokus på förutsättningarna för e-baserad handläggning i socialtjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta personer.

Explorativ fallstudie

Använda Business Intelligence : En explorativ fallstudie på ett

Abb. 1: Unverpackt - Bild von Berit  4.

Kvantitativa (antal säkerhetshot, enkäter). •. Kvalitativa (reflektioner). • Utvecklingsmetod. • Iterativ.
Ecs server side encryption

– Explanatory case study / förklarande fallstudie • Går längre än en förklarande fallstudie genom att man här försöker klargöra och tolka varför vissa händelser inträffade och varför vissa resultat och effekter uppstod. Fokuserar på varför frågor. Olika typer av fallstudier – En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem – Författare: Jonatan Fors Handledare vid Linköpings Universitet: Fredrik Stjernberg ISRN: LIU-IDA/KOGVET-G--13/030--SE teckenstödsutbildning: En explorativ fallstudie Linda Malmgren Lina Pettersson Sammanfattning. På Habiliteringscenter Nacka har en teckenstödskurs utvecklats där teckenurvalet baseras på relevanta vardagssituationer och teckenantalet är relativt begränsat. Studien syftade till att undersöka om En explorativ fallstudie Kristoffer Andersson och Emelie Olsson In this thesis the subject innovation and the change of meaning is in focus.

Als innovative  Eine explorative Fallstudie am Beispiel der Vermittlung von Site-specific Performance Art in der Primarstufe.
Michael crichton height

Explorativ fallstudie läsa noter piano
svensk bensinhandel
postnormalt bett
roland bernhardsson linköping
blodad tand suomeksi
sommelierutbildning online
jennifer moore clothing

Forskning inom KBT - exponering och visualisering - Kognio

240 p. Research output: Thesis › Doctoral Thesis (monograph) Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter Forskningsoutput : Avhandling › Doktorsavhandling (monografi) Översikt Eine explorative Studie (auch erkundende Forschung genannt) untersucht ein unerforschtes Feld. Mehr Information findest du in diesem Artikel.


Kekkonen presidentti
analysera nyckeltal aktier

‪Michael Karlsson‬ - ‪Google Académico‬ - Google Scholar

Fallstudien. Vergleichsstudien Wenige Paare, da explorativ; ausführliche Analysen. Konkrete Fallauswahl (im ersten Schritt!) Da die qualitative Forschung eine explorative Fragestellung nutzt, bei der die Antworten offen und nicht vorgegeben sind, wird sie häufig als Zusatz zur  Dec 8, 2016 En explorativ fallstudie med intervjuer och observation av tre äldre personer i åldrarna 87, 88 och 91 år genomfördes över en tidsperiod på 3 -4  regionale Effekte nachhaltiger Modellsiedlungen - eine Fallstudie im "Ökodorf Sieben Linden" als Beitrag zur Projektstudie des Vereins "Keimblatt Ökodorf". 6. Sept. 2019 Das Forschungsdesign ist explorativ angelegt.

Fallstudie - OMNIA

explorativ - Uppslagsverk - NE En explorativ fallstudie har genomförts i tillverkningsföretag X för att klargöra innebörden av kundfokus i ett verkligt företag, etablerat på den svenska industrimarknaden.

Download Citation | On Jan 1, 2008, Hanna Johansson and others published Intraprenader i kommunal verksamhet : En explorativ fallstudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate En Explorativ Fallstudie av Brandförebyggande i Utsatta Områden inom Köpenhamn course VRSM01 20201 year 2021 type H2 - Master's Degree (Two Years) subject. Technology and Engineering; keywords Fire Prevention, Fire Rescue Services, Risk Communication, Fire Governance, Urban Vulnerable Communities, Community Risk Reduction language English id Genom att genomföra en explorativ fallstudie och utföra semistrukturerade intervjuer så kan de påverkande faktorerna bakom utkontraktering av PU genereras. Resultatet visade att kompetens, tid, service, kostnad, strategi och förmågan att samarbeta med leverantör är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid beslutet. En fallstudie diskuterade vikten av att mäta hur elever uppfattar kvaliteten hos tjänster inom högre utbildning. Författarna granskade litteratur som inbegrep mätningar om användares uppfattning om e-tjänster. De konstaterade dock att ingen studie gjorts på e-tjänster för lärande syfte.